REDAKTION2018-02-16T16:12:55+00:00

REDAKTION

  • Erik Werlauff
  • Bidragsyder
  • erik@werlauff.com
  • Alex Fomcenco
  • Redaktør
  • kontakt@dinjura.com

ERIK WERLAUFF, professor, dr.jur., advokat med møderet for Højesteret, har lige siden 1989 arbejdet og forsket ved Aalborg Universitet.

Hans primære fagområder er selskabsret, selskabsskatteret, børs- og kapitalmarkedsret, kontraktret, obligationsrettens alm. del, civilproces, kredit- og finansieringsret, fondslovgivningen og europæiske menneskerettigheder.

Erik Werlauff er voldgiftsdommer, rådgiver for virksomheder, ligesom han jævnligt også får i opdrag at udarbejde responsa med analyse af konkrete juridiske spørgsmål.

Han ejer Werlauff Advokatfirma, advokatanpartsselskab, hvor han påtager sig nogle få, udvalgte sager inden for sine juridiske specialeområder.

ALEX FOMCENCO, adjunkt, ph.d., cand.jur., underviser og forsker ved Aalborg Universitet.

Hans primære interesseområder er europæisk og nordamerikansk selskabsret, erhvervsret, kontraktret, M&A, etc. Udover en dansk juridisk kandidatgrad har Alex Fomcenco også en juridisk kandidatgrad i canadisk common law som han har fået fra Osgoode Hall Law School ved York University i Toronto, Canada.

Alex Fomcenco og Erik Werlauff arbejder tæt sammen både i og udenfor den akademiske verden hvor Alex er bl.a. forlagschef for WERLAUFF Publishing, som er udgiver af Din§Jura.

UDVALGT ARTIKEL

Har fede medarbejdere en særlig beskyttelse ved afskedigelse?

I de direktivstyrede regler om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet begrundet i en lang række forhold som fx køn, race, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder og handicap, er fedme ikke nævnt.

LÆS MERE