Kursrelevant nyt skal offentliggøres straks – ellers skal du have en plan for udskydelse klar

Hvis du i din rådgivning beskæftiger dig med børsnoterede selskaber (rettelig: selskaber, der har finansielle instrumenter optaget til handel og notering på en markedsplads) eller er medlem af bestyrelse, direktion eller compliance for et sådant selskab, så må spørgsmålet om offentliggørelse af kursrelevante oplysninger interessere dig meget.

Det må også interesse dig, at du nu skal lede to forskellige juridiske steder efter de gældende regler:

  1. Værdipapirhandelsloven er nu væk, idet den pr. 3. januar 2018 er afløst af kapitalmarkedsloven: Her står de fleste af reglerne om periodiske oplysningsforpligtelser (årsregnskab, halvårs etc.).

 

  1. EU’s markedsmisbrugsdirektiv er nu væk, idet direktivet allerede i 2016 blev afløst af markedsmisbrugsforordningen (som ikke må omformes til dansk ret, men blot aftrykkes ordret): Her står reglerne om straks-offentliggørelse af kursrelevante oplysninger.

 

Du skal derfor sidde med to regelsæt foran dig, når du vil rådgive herom, og denne korte artikel handler om det andet af disse regelsæt: markedsmisbrugsforordningen (Market Abuse Regulation, forkortet: MAR – men forkortelsen af det hedengangne direktiv var dog værre: Market Abuse Directive, forkortet: MAD).

Nu får du en huskeregel på 3 bogstaver, som vil hjælpe dig til med enkle ord, og uden tidkrævende opslag (medmindre du skal længere ned i substansen) at huske, hvad MAR kræver af det børsnoterede selskab, og som du som rådgiver skal være med til at administrere:

Tag direktivets betegnelse, MAR, og vend den om: RAM (ram rigtigt med din rådgivning). Her er så et stikord til hvert af de 3 bogstaver i ”RAM”:

R – rationel (= rationel investor)

A – ansvar (= risiko for ansvar)

M – men … (= men der er en undtagelse).

Nærmere herom følgende:

Rrationel investor: Den interne viden, du står med, er kursrelevant og skal derfor offentliggøres, hvis en rationel investor normalt vil mene, at den interne viden mærkbart kan påvirke kursen på selskabets aktier (MAR, præamblen, pkt. 14). – I den ende af skalaen har du en bakke knuste glad i kantinen; i den anden ende har du en for selskabet opstået mulighed for århundredets billige tilkøb af en anden virksomhed. Du skal pejle dig ind på, hvor på skalaen den rationelle investor vil mene, at offentliggørelsen mærkbart kan påvirke aktiekursen.

 

Aansvar: Det kan påføre selskabet ansvar, både påtale, bøde og erstatningsansvar (nemlig hvis én eller flere investorer mener, at de har solgt deres aktier til en forkert pris, fordi selskabet var for længe om at offentliggøre kursrelevant intern viden). Det vil blive mere og mere almindeligt at sagsøge det noterede selskab selv (udstederen), eventuelt samtidig dets ledelse for at sætte turbo på søgsmålet. Amerikanske tilstande? Ikke endnu, men det kommer så småt.

 

Mmen…: MEN – hvis det kan påføre selskabet skade, at noget skal offentliggøres lige nu, kan selskabet på eget ansvar udsætte offentliggørelsen (MAR art. 17, stk. 4). Der skal føres en log (journal) dag for dag, og den skal vise, hvem der deltog i beslutningen om fortsat at udskyde offentliggørelsen. Når offentliggørelse endelig er skat, kan Finanstilsynet forlange indsigt i loggen for at tjekke, at udskydelse var berettiget.

 

Luk venligst øjnene og repetér denne huskeregel i 3 punkter.

En sidste ting i denne omgang, så skal du slippe: Under den rationelle investor, og hvad han eller hun vil finde kursrelevant, er der ”midlertidige skridt” (engelsk: intermediate steps) at tage højde for (MAR art. 7, stk. 3; Daimler, C-19/11), nemlig således:

Det noterede selskab (udstederen) har indledt forhandlinger om et muligt køb af målselskabet T. Lykkes opkøbet, vil kursen på udstederen stige kraftigt. Lad mig præsentere dig for gammel tankegang og ny tankegang (som formuleret i MAR på grundlag af EU-dommen om det tyske børsselskab Daimler AG):

Gammel tankegang: Nå ja, men købet af T er jo ikke sikkert endnu. Meget kan gå galt. Desuden kræver T’s ejere absolut tavshed om forhandlingerne. Vi venter derfor med offentliggørelse, til der er realitet i et køb af T.

Ny tankegang (fastlagt i MAR og ved Daimler-dommen): Selve dét, at et opkøb af T kan blive muligt for os, er i sig selv særdeles kursrelevant! Mellemliggende trin (intermediate steps) kan nemlig i sig selv være kursrelevante. Derfor skal vi som hovedregel offentliggøre nu! Men nej – hvis vi offentliggør nu, mister vi enhver mulighed for at købe T. Vi må udsætte offentliggørelsen, dvs. vi må føre en log over, hvorfor vi endnu ikke kan offentliggøre, og vi skal gemme loggen.

 

Erik Werlauff

2018-02-19T18:41:12+00:00